Valikko Sulje

Palvelutoiminnan arvot

Tehtäväämme ja toimintaamme ohjaavat arvot ovat:

 • asiakaslähtöisyys
 • turvallisuus ja jatkuvuus
 • omatoimisuuden tukeminen
 • suunnitelmallisuus
 • tuloksellisuus
 • taloudellisuus

Arvot on määritelty yhdessä henkilöstön ja hallituksen kanssa.

Arvoista viestitään asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Asiakaslähtöisyys merkitsee yhdistyksen arvoissa sitä, että jokainen asiakas on oman hoitonsa ja hyvinvointinsa paras asiantuntija, asiakkaan tarpeet ja toiveet ohjaavat toimintaa sekä kotipalvelun puolella että virkistystoiminnassa.

Menestystekijämme ovat

 • asiakkaiden tyytyväisyys
 • toimiva yhteistyöverkosto
 • henkilöstön osaaminen ja monitaitoisuus
 • henkilöstön hyvä työmotivaatio ja työkyky
 • hyvä imago
 • innovatiivisuus ja kehittämishalu
 • toimiva talouden suunnittelu ja seuranta

Tavoitteemme ovat

 • taloudellisuus
 • toiminnan jatkuvuus
 • prosessien toimivuus
 • korkea asiakastyytyväisyys
 • henkilöstön hyvinvointi
 • turvallisuus